To ważne, z kim współpracujesz – sprawdź nas!

 

Wybierz kategorię wykonanej usługi

Przedstawiciel firmy dokonał analizy wszystkich kosztów ponoszonych przez naszą firmę. Utwierdził nas w przekonaniu co do dobrze dobranych parametrów dystrybucji energii oraz zaproponował korzystne stawki energii elektrycznej.

Gospodarstwo rolne Agroland, Ligota

Właściciele firmy przedstawili propozycję obniżenia kosztów energii i paliwa gazowego. Przeprowadzili rzetelną analizę obecnie ponoszonych przez naszą Gminę kosztów. Efektem wzajemnej współpracy są podpisane umowy na sprzedaż paliwa gazowego oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Powyższe działania przyczyniły się do obniżenia naszych kosztów o 32 000 zł w skali 1 roku.

Urząd Gminy Laskowa (woj. małopolskie)

Zaświadczam, że firma Diagnostyka Gazowo-Energetyczna DGE Sp. z o.o. z siedzibą: Bohaterów Monte Cassino 412, 43-300 Bielsko-Biała wykonała następujące zlecenie:

Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,225 kWp umiejscowionej na dachu. Zakres robót obejmował m.in.:

 • zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej
 • dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych
 • montaż inwerterów fotowoltaicznych
 • wykonanie niezbędnych prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
 • zgłoszenie instalacji do OSD
 • złożenie wniosku o dofinansowanie

Jako inwestor stwierdzam, że podczas realizacji wyżej wymienionego zadania firma DGE Sp. z o.o. wywiązała się terminowo i rzetelnie z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa. Doświadczona kadra, potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonanych usług.

Waldemar W., Rudno

Byliśmy przekonani, że dotychczasowe nasze działania przyniosły maksymalne oszczędności w kosztach energii. Doradca z firmy DGE Sp. z o.o. przedstawił nam zupełnie nowe możliwości obniżenia kosztów. Dokonał analizy kosztów i wskazał rozwiązania, które już w pierwszym miesiącu współpracy przyniosły oszczędności na poziomie 2 000 zł. Zaproponowano nam rozwiązania, które optymalizują koszty dystrybucji energii i ze względu na specyfikę są wdrażane etapowo.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy, dzięki której dokonaliśmy trafnego wyboru firmy energetycznej. Dzięki fachowemu doradztwu zoptymalizowaliśmy wydatki na energię elektryczną oraz zamontowaliśmy urządzenia, dzięki którym obniżyliśmy koszty.

Państwowa Straż Pożarna, Jastrzębie Zdrój

Firma wykazała się dużym profesjonalizmem i rzetelną obsługą na każdym etapie współpracy. W pierwszym etapie została przeprowadzona szczegółowa analiza bieżących kosztów energii elektrycznej. Kolejny etap obejmował przedstawienie propozycji umożliwiających obniżenie tychże kosztów. Pierwszą umowę zawarliśmy we wrześniu 2016 roku. Mając na uwadze zarówno jakość obsługi, jak i korzyści wynikające z zawartej umowy, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy. W lipcu bieżącego roku zawarliśmy kolejną umowę na pozostałe miejsca poboru energii. Dzięki kompleksowej obsłudze zyskaliśmy obniżenie kosztów sprzedaży jaki i dystrybucji energii.

Zakon Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie, Tarnowskie Góry

Zakres współpracy dotyczył:

 • wykonania projektu
 • montażu instalacji fotowoltaicznej
 • realizacji przyłącza elektroenergetycznego

Instalacja o mocy 5,12 kWp złożona z 16 sztuk paneli fotowoltaicznych Longi, LR6-60HPH 320M Half Cut oraz inwertera Ginlong Technologies, 3P 6K-4G-DC została wykonana na najwyższym poziomie przez doświadczony i profesjonalny zespół monterów.

Wysoko doceniam specjalistyczną wiedzę Pana Mirosława Rychter, a także profesjonalizm i staranność świadczonych usług oraz terminowość ich wykonania.

Z pełnym przekonaniem mogę polecić Firmę jako rzetelnego, kompetentnego oraz solidnego wykonawcę instalacji fotowoltaicznych.

Jadwiga D., Mykanów

Na początku mieliśmy wątpliwości, czy proponowane zyski z wyliczeń są realne. Zaufaliśmy firmie DGE oraz przedstawicielowi firmy i dzięki temu udało nam się zoptymalizować koszty zakupu energii oraz obniżyć koszty dystrybucji energii aż o 49%. Dla nas są to oszczędności rzędu 2 tys. zł miesięcznie, które możemy przeznaczyć na inne cele związane z funkcjonowaniem domu opieki.

Dom Opieki „Samarytanin”, Bielsko-Biała

Firma dokonała kompleksowej analizy kosztów energii elektrycznej i w rzetelny sposób wykazano nam możliwości obniżenia kosztów.

Współpracę rozpoczęliśmy w  listopadzie 2017r. i w lutym 2018 były już widoczne oszczędności, o których nas zapewniano. Dzięki działaniom firmy i zmianom parametrów dystrybucyjnych obniżyliśmy koszty na poziomie ponad 7000 zł w skali roku.

Firma wywiązuje się w sposób rzetelny z powierzonych jej zadań oraz na bieżąco kontroluje koszty energii elektrycznej.

KAMPT Marta Tylman-Madejczyk

Firma DGE Sp. z o.o. Diagnostyka Gazowo-Energetyczna z siedzibą przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 412, 43-300 Bielsko Biała zrealizowała na dachu mojego domu projekt obejmujący swym zakresem:

 • montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,9 kWp
 • zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”

Firma cechuje się dobrą organizacją pracy, posiada odpowiedni sprzęt i stosuje nowoczesne technologie.
Współpracę z firmą DGE Sp. z o.o. oceniam bardzo dobrze. Ani przed, ani w takcie realizacji zlecenia, nie było trudności z uzyskaniem jakichkolwiek informacji. Od pierwszego spotkania informacyjnego aż do uzyskania zwrotu dofinansowania kontakt z przedstawicielem firmy był bezproblemowy.

W związku z tym z pełnym przekonaniem polecam DGE Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

Grażyna Ł.S., Tarnowskie góry

Firma DGE Sp. z o.o. dokonała analizy kosztów zakupu oraz dystrybucji energii elektrycznej na wszystkich naszych punktach poboru energii. W rzetelny  sposób wykazano nam możliwości obniżenia kosztów dystrybucji energii oraz wskazano na istotne aspekty, które doprowadzą do uniknięcia zwiększenia tych kosztów. Działania DGE doprowadziły do obniżenia naszych kosztów na przesyle energii o 37946 zł w skali roku.

Firma DGE na bieżąco kontroluje nam, monitoruje i czuwa nad wszystkimi sprawami związanymi z energią elektryczną. Co ważne Firma na bieżąco i szybko reaguje na zmieniające się u nas parametry poboru energii, dlatego z takim partnerem czujemy się bezpieczni.

Polecamy rzetelną i kompleksową obsługę przedstawicieli Firmy oraz wysoką kulturę biznesową.

Ekoenergia Silesia S.A.

Z uznaniem i przekonaniem rekomendujemy usługi firmy DGE Sp. z o.o. Podczas pierwszego spotkania przedstawiciel firmy zaprezentował nam możliwości obniżenia kosztów w zakresie energii elektrycznej oraz przedstawił pozytywne referencje z innych obiektów podobnych do naszego. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wykazał możliwość uzyskania znacznych oszczędności w kosztach ponoszonych za energię elektryczną. Wykazana kwota oszczędności rzędu 900 zł miesięcznie, profesjonalizm działania oraz wiedza skłoniła nas do podpisania umowy.

Dom Pogodniej Jesieni w Tuchowie

Z przekonaniem i uznaniem mam przyjemność polecić firmę DGE Sp. z o.o. jako sprawdzonego i rzetelnego wykonawcę instalacji fotowoltaicznych.

Szczególne podziękowania kieruję do przedstawiciela firmy Pana Mirosława Rychtera za profesjonalną analizę kosztów energii elektrycznej i dopasowanie odpowiedniej mocy instalacji. Firma w swojej ofercie posiada komponenty różnych producentów, a w razie potrzeby dopasowuje się do potrzeb, dzięki czemu wiedziałem, iż oferta jest dobrana specjalnie dla mnie.

Montaż wykonała doświadczona, rzetelna i wykwalifikowana ekipa monterów. Panele zostały zamontowane w sposób estetyczny, a wszelkie prace montażowe wykonano rzetelnie, ekipa monterska pozostawiła po sobie porządek.

Oprócz wykonania usługi mogłem liczyć na pomoc Pana Mirosława w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” oraz zrealizowania przyłączenia instalacji do sieci.

Rafał K., Kolonowskie

Współpracujemy z firmą w ramach sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki podpisaniu umowy energetycznej ograniczyliśmy w zadowalającym stopniu koszty energii elektrycznej. Firma oferuje nam szeroki zakres doradztwa w czasie przestawienia oferty jaki i w okresie posprzedażowym.

Rekomendujemy współpracę z firmą DGE Sp z o.o., a rzetelne podejście Pana Artura Matuszczyka oraz jego współpracowników świadczy o wysokim profesjonalizmie firmy.

Bumet Henryk Bugaj - Spółka Jawna

Doradca z firmy DGE przedstawił nam propozycję przeprowadzenia audytu związanego z kosztami eksploatacji naszej jednostki tj. ciepła miejskiego i energii elektrycznej. Do analizy udostępniliśmy faktury z ponoszonymi przez nas kosztami dystrybucyjnymi. Przeprowadzony audyt wykazał oszczędności na poziomie 14400 zł w skali roku. Pomimo naszych obaw, czy wyliczone oszczędności są realne i powszechnie panującej opinii, że z kosztami dystrybucji energii nie da się nic zrobić, podjęliśmy współpracę. Podpisaliśmy umowę na zakup energii elektrycznej z rekomendowaną przez doradcę firmą. Jednocześnie na mocy udzielonego przez nas pełnomocnictwa zostały złożone odpowiednie wnioski w firmie Tauron, dzięki czemu obniżono nam koszty dystrybucyjne, tak jak byliśmy zapewnieni. Z naszej strony nie wiązało się to z żadnymi dodatkowymi formalnościami. Analiza pierwszych faktur po dokonaniu zmian potwierdziła wcześniejsze założenia.

Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych, Knurów

Pan Artur Matuszczyk, który reprezentuje firmę, opracował dla nas indywidualną strategię, obejmującą proces dopasowania parametrów dystrybucyjnych do naszych potrzeb. Jej zastosowanie pozwoliło nam obniżyć koszty dystrybucji energii elektrycznej aż o 48,34%. Oferta została przedstawiona w sposób przejrzysty, zrozumiały dla laików.

Profesjonalne doradztwo, wysoka jakość obsługi, rzetelność, terminowość, wysoka kultura osobista i cierpliwość – to cechy charakterystyczne Pana Artura Matuszczyka, którymi zaskarbił sobie nasz szacunek i uznanie.

Apartamenty SeniorPlus Sp. z o.o.

Pan Mariusz Mrózek, przedstawiciel firmy DGE przeprowadził analizę kosztów energii elektrycznej, która wskazywała u nas występowanie opłaty za “energię bierną”. Wskazał również jakie są możliwości i za pośrednictwem firmy AMC Projekt zdecydowaliśmy się na montaż baterii kompensacyjnych niwelujących opłaty za energię bierną. Baterie zostały zamontowane w lipcu 2017 roku, koszt baterii zwrócił się
w niespełna 12 miesięcy.

Polecamy Państwu firmę DGE oraz AMC Projekt jako wykonawcę. Zachęcamy także do wykonania za pośrednictwem DGE audytu kosztów mediów, który może wykazać możliwości dalszego obniżenia kosztów.

Obie firmy wykazały się dużym profesjonalizmem, a przy tym wyjątkowo pozytywnym podejściem do nas. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi firmy DGE i przedstawiciela firmy Pana Mariusza Mrózka.

Prefcon Sp. z o.o.

W związku z optymalizacją kosztów, zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą DGE Sp. z o.o. oraz na udostępnienie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy kosztów strategicznych dla naszej działalności, związanych z dostawą i sprzedażą energii elektrycznej oraz dostawą i sprzedażą gazu. Wynik wykonanego audytu wykazał możliwości w obniżeniu kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

Pan Mariusz Mrózek w sposób rzetelny przedstawił nam zakres zmian, które miały przyczynić się do uzyskania oszczędności,
a także nadzorował cały niezbędny proces. Przedstawiciel firmy jest zawsze do dyspozycji i z dużą starannością prezentuje nam rezultaty wdrożonych rozwiązań. Uzyskane oszczędności
z tytułu dystrybucji energii elektrycznej skłoniły nas do rekomendowania firmy Diagnostyka Gazowo-Energetyczna
Sp. z o.o. jako firmy świadczącej profesjonalnie, kompleksowo i wiarygodnie swoje usługi.

WenderIT Szymon Wolender

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. ma przyjemność zarekomendować Państwu współpracę z firmą Diagnostyka Gazowo-Energetyczna DGE Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Bohaterów Monte Cassino 412 , 43-300 Bielsko-Biała oraz Pana Tomasza Krzempek.

Firma DGE i pan Tomasz Krzempek wykonali dla nas:

 • Optymalizację dystrybucji energii elektrycznej
 • Kompensację mocy biernej
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży energii elektrycznej 
 • Doradztwo energetyczne

Zlecający Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. poświadcza, że usługa wykonana była terminowo, prawidłowo i z należytą starannością w wyniku czego uzyskano oszczędności około 20% na całym temacie optymalizacji energii elektrycznej dla ZUK Ślemień. Nasza współpraca jest kontynuowana ponieważ firma DGE Sp. z o.o. z Panem Tomaszem Krzempek zapewnia nam cały czas wsparcie w zakresie energii elektrycznej. 

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp z o.o.

Pani Dorota Matuszczyk zaproponowała nam wykonanie bezpłatnego audytu związanego z optymalizacją kosztów eksploatacji budynku tj. ciepła miejskiego i energii elektrycznej.

W związku z tym, że ciągle poszukujemy nowych możliwości obniżania kosztów ponoszonych przez jednostkę skorzystaliśmy z tej propozycji. Analiza faktur wykazała oszczędności na poziomie około
35 000 zł z tytułu sprzedaży energii oraz dopasowania parametrów dystrybucyjnych. Po dokładnym zapoznaniu się z propozycją firmy oraz sposobem działania podpisaliśmy umowę na sprzedaż energii z rekomendowaną firmą Axpo. W tym samym czasie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Pani Dorota Matuszczyk zajęła się wszystkimi formalnościami dotyczącymi zmiany kosztów za dystrybucję energii. W trakcie już trwającej współpracy jesteśmy na bieżąco informowani o dodatkowych możliwościach, które po naszej akceptacji zostają terminowo wdrażane. Pani Dorota Matuszczyk wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem, którego doświadczamy na każdym etapie naszej dotychczasowej współpracy. Doceniamy dokładność oraz specjalistyczną wiedzą, dzięki której już w pierwszych czterech miesiącach współpracy zaoszczędziliśmy ponad 14 000 zł brutto. Biorąc pod uwagę dotychczasowe oszczędnymi oraz bieżącą analizę naszej sytuacji w ciągu roku planujemy zaoszczqdzić około 42 000 zł.

Polski Związek Niewidomych im. Kazimierza Jaworka w Chorzowie

Pan Mariusz Mrózek w rzetelny i profesjonalny sposób przedstawił nam możliwości w wygenerowaniu dodatkowych oszczędności z tytułu optymalizacji kosztów przesyłu energii elektrycznej. Przedstawione rozwiązania były dla nas bardzo satysfakcjonujące, a oszczędności z tytułu przesyłu energii elektrycznej wynoszą 34% w skali roku co stanowi około 30 000 zł netto. Przedstawione rozwiązania skutkowały podpisaniem umowy na optymalizację kosztów przesyłu energii elektrycznej.

W/w rozwiązania zostały wprowadzone przez Pana Mariusza, cały proces przebiegał szybko i spranie i był cały czas nadzorowany, dzięki czemu został zauważony błąd ze strony firmy odpowiedzialnej za przesyt energii elektrycznej i skorygowany ponownie.

Z przyjemnością możemy polecić Pana Mariusza Mrózek oraz firmę DGE wszystkim którzy chcą obniżyć swoje koszta, a przy tym zwiększyć dochodowość własnego przedsiębiorstwa, firma DGE to gwarancja innowacyjnych i rzetelnych rozwiązań.

Sklep Intermarche "Muszkieterowie" w Strzelcach Opolskich

Przedstawiciel firmy Pan Artur Matuszczyk dokonał pełnej analizy kosztów naszej firmy w w/w zakresie i przedstawił korzystną ofertę. Przeanalizował również koszty przesytu energii i zaproponował oraz wdrożył rozwiązania obniżające koszty.

Firma wykazała się profesjonalizmem w zakresie swoich usług, polecamy więc firmę DGE Sp. z o.o. każdemu, kto w kompleksowy sposób chce zredukować koszty energetyczne w swojej firmie.

K&G GASTRONOMY Kazimierz Madeja

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” z siedzibą przy ul. Wałowej 4 w Cieszyn w połowie 2016 korzysta z usług Firmy DGE Diagnostyka Gazowo Energetyczna Sp. z o.o. Dotyczy to kompleksowego podejścia do tematu energii elektrycznej — optymalizacja dystrybucji oraz wybór odpowiedniego dostawcy energii.

Już po podpisaniu umowy nasz opiekun Pan Grzegorz Sulkiewicz drożył zakładane oszczędności na części dystrybucyjnej. Firma DGE poleciła nam solidnego dostawcę energii, który przedstawił nam bardzo preferencyjne warunki sprzedażowe, jakim jest EDF Sp. z o.o. Polecamy Firmę DGE Sp. z o.o. jako dobrego i solidnego partnera.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"

Właściciele firmy Pan Artur Matuszczyk i Tomasz Krzempek przedstawili propozycję obniżenia kosztów energii i paliwa gazowego. Przeprowadzili rzetelną analizę obecnie ponoszonych przez naszą Gminę kosztów. Efektem wzajemnej współpracy są podpisane umowy na:

 • sprzedaż paliwa gazowego
 • optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Powyższe działania przyczyniły się do obniżenia naszych kosztów o 32000 zł. netto w skali 1 roku.

Firma DGE Sp. z o.o. w sposób profesjonalny i przejrzysty wykonuje powierzone zadania oferując również obsługę posprzedażową. Firma DGE Sp. z o.o. prowadzi fachowe doradztwo

Urząd Gminy Laskowa

Od początku wzajemnej współpracy właściciele firmy Pan Artur Matuszczyk i Pan Tomasz Krzempek z dużą starannością podchodzą do przeprowadzanych zadań.

W rzetelny sposób sprawdzono i przeanalizowano wszystkie nasze punkty poboru energii i paliwa gazowego. Zaproponowano nam obniżenie kosztów przesyłu energii oraz zakupu energii i paliwa gazowego. Firma zajęła się wszystkimi formalnościami. Łączne oszczędności, jakie uzyskaliśmy to 17000 złotych na obniżeniu kosztów paliwa gazowego oraz 43000 złotych na obniżeniu kosztów energii elektrycznej. Właściciele firmy wspierają nas w trakcie trwania umowy i szybko reagują na wszelkie uwagi z naszej strony. Ze względu na jakość współpracy korzyści finansowe zdecydowaliśmy się przedłużyć zakup energii na kolejne lata.

Urząd Gminy Niedźwiedź

Dzięki wsparciu DGE oraz Pana Tomasza udało nam się zoptymalizować koszty zakupy energii oraz dystrybucji energii.

Posiadamy dużo punktów poboru oraz kilka jednostek i cały proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przebiegł bezproblemowo, dodatkowo uzyskaliśmy oszczędności na dystrybucji energii. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że firma DGE sp. z o.o. z panem Tomaszem Krzempek zapewnia nam profesjonalne doradztwo energetyczne.

Gmina Ślemień

Urząd Gminy Tymbark z siedzibą 34-650 Tymbark, Tymbark 49 poleca skorzystanie z usług firmy DGE sp. z o.o. z siedzibą przy ul Bohaterów Monte Cassino 412,   43-300 Bielsko-Biała oraz Pana Tomasza Krzempek. Ogólny zakres usług obejmował optymalizację kosztów zakupu paliwa gazowego oraz doradztwo energetyczne. Wszystkie procesy przebiegły bezproblemowo, bieżące wsparcie w procesie zmian sprzedawcy jak i obsługa naszej gminy jest na bardzo wysokim poziomie.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firma DGE sp. z o.o. i panem Tomaszem Krzempek który zapewnia nam profesjonalne doradztwo energetyczne i gazowe.

Urząd Gminy Tymbark

Gmina Węgierska Górka z siedzibą 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43 poświadcza, że firma DGE sp. z o.o. Tomasz Krzempek wykonywała usługi na rzecz Gminy Węgierska Górka związane z optymalizacją kosztów zakupu energii oraz jej dystrybucji.

Ogólny zakres usługi obejmował:

 • optymalizację kosztów zakupu energii
 • dystrybucję energii 
 • doradztwo energetyczne

Zlecający Gmina Węgierska Górka poświadcza, że usługa wykonana były terminowo, prawidłowo i z należytą starannością w wyniku czego doprowadzono do zmiany sprzedawcy energii w sposób bezproblemowy oraz uzyskano oszczędności na jej dystrybucji.

Urząd Gminy Węgierska Górka

Firma DGE Diagnostyka Gazowo – Energetyczna Sp. z o.o., której przedstawicielem jest Pan Szymon Krzempek, przeprowadziła bezpłatny audyt w zakresie energii elektrycznej, w wyniku którego przedstawiono nam możliwość dość wysokich oszczędności.

Pan Szymon Krzempek udzielił nam rzetelnych informacji co do procedur i sposobu zdobywania oszczędności. Zawsze był do naszej dyspozycji i z wielką kulturą i cierpliwością wyjaśniał wszelkie niejasności. Kilkumiesięczna współpraca zaowocowała już dość znacznymi oszczędnościami, co nas bardzo satysfakcjonuje i skłania do zarekomendowania DGE jako firmy wiarygodnej i profesjonalnie świadczącej swoje usługi.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Współpraca zaowocowała montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,83 kWp składającej się z 14 sztuk paneli fotowoltaicznych Qcells 345W (Mono) 6BB oraz inwertera Ginlong Technologies, 3P5K-4G-DC. Montaż odbył się przez wykwalifikowaną firmę z zachowaniem najwyższych standardów, obsługa firmy obejmowała również zgłoszenie instalacji do OSD.

Profesjonalne doradztwo, wysoka jakość obsługi klienta, rzetelność, terminowość oraz wysoki poziom doradcy sprawiają, że z pełnym przekonaniem polecam firmę DGE Sp. z o.o.

Alfred M., Cykarzew Północny

Firmie DGE Sp. z o.o. zleciłam wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,2 kWp umiejscowionej na dachu.
Podczas wykonywanych prac pracownicy Firmy wykazali duży profesjonalizm, solidność opartą na doświadczeniu, terminowość oraz wysoką jakość.

Polecam firmę DGE Sp. z o.o. jako sprawdzonego i solidnego wykonawcę realizującego powierzone zadania w sposób rzetelny i profesjonalny.

Katarzyna K., Spórok

W ramach usługi został przeprowadzony szczegółowy audyt energetyczny, na podstawie, którego zaprojektowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,55 kWp. Wszystkie oferowane przez firmę komponenty instalacji to sprawdzeni producenci oferujący najwyższą jakość. Wszelkimi formalnościami takimi jak zgłoszenie instalacji do OSD czy w złożenie wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” zajmują się dedykowani doradcy.

Terminowość, fachowość i rzetelność są głównym atutem Firmy. Pragnę również zwrócić uwagę na wysoką jakoś obsługi klienta.

Bazując na własnym doświadczeniu z przyjemnością rekomenduję usługi firmy DGE Sp. z o.o.

Norbert K., Kolonowskie

Pan Mirosław wykonał analizę potrzeb energetycznych mojego domu, a następnie przedstawił propozycję współpracy, która oprócz szczegółowych wyliczeń zawierała również wizualizację przyszłej instalacji.

Firma zrealizowała instalację fotowoltaiczną o mocy 4,95 kWp, na które składa się 15 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 330 Wp firmy ML System. W skład instalacji wchodzi również inwerter Ginlong Technologies 3P5K-4D-DC.

Firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z realizacją instalacji fotowoltaicznej tj.: zgłoszeniem mikroinstalacji do OSD.

DGE Sp. z o.o. oraz Pan Mirosław w sposób rzetelny wywiązuje się z powierzonych zadań.

Mariusz R., Kunice

Przedsięwzięcie zlecone firmie DGE Sp. z o.o. obejmujące dobór, montaż oraz przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp zostało wykonane w sposób prawidłowy, przy zachowaniu najwyższych standardów oraz jakości od procesu sprzedaży, poprzez montaż i uruchomienie.

Przedstawiciel firmy, Pan Tomasz Krzempek aktywnie uczestniczył w każdym etapie współpracy. Wysoko cenię szybkość działania, fachowość, należyte przygotowanie oraz wysoką kulturę biznesową, którymi wykazała się firma DGE Sp. z o.o. dlatego z przyjemnością rekomendują współpracę z w/w firmą.

Jurand S., Katowice

Z uznaniem i przekonaniem rekomenduję usługi Firmy DGE Sp. z o.o. praz przedstawiciela tejże firmy, Pana Mirosława Rychtera. Podczas pierwszego spotkania Pan Mirosław przeprowadził szczegółowy wywiad dotyczący wszelkich spraw elektroenergetycznych oraz konstrukcyjnych mojego budynku gospodarczego, a następnie przygotował wycenę uwzględniając wszelkie moje uwagi.

Montaż instalacji wykonano bardzo dobrze, w ciągu jej użytkowania przy zmieniających się warunkach pogodowych nie pojawiły się żadne usterki montażowe. Ze strony Pana Mirosława oraz Firmy DGE Sp. z o.o. mogłam liczyć na wysokiej jakości obsługę posprzedażową – uzyskałam pomoc przy złożeniu wniosku o dotację „Mój Prąd” oraz w załatwieniu wszelkich formalności z OSD Tauron.

Z przekonaniem polecam firmę DGE Sp. z o.o.

Jadwiga G., Staniszcze Małe

Niniejszym listem potwierdzam wykonanie przez firmę DGE Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 412, 43-300 Bielsko-Biała kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 9,77 kWp.

Wszystkie usługi wykonane przez DGE Sp. z o.o. w celu realizacji wyżej wymienionego zadania zostały prawidłowo ukończone. Zrealizowano je terminowo w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz wykonane zostały z najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Jednocześnie chciałbym podkreślić wysokie kompetencje Pana Tomasza Krzempek, jego uprzejmość i pełne zaangażowanie w sprawę.

Andrzej S., Las

Wykonana usługa – zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej odznaczyła się odpowiednim przygotowaniem, logistycznym zarządzaniem oraz wykwalifikowaną i w pełni zaangażowaną kadrą pracowników.

Pan Zbigniew Olekszyk wykazał się profesjonalizmem w całym procesie przedstawienie oferty oraz pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”. Kompleksowe podejście skutkuje udaną współpracą.

Jak najbardziej polecam firmę DGE SP. z o.o. jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Jerzy L., Kolonowskie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version