Zarząd

Artur Matuszczyk

Prezes Zarządu

Tomasz Krasiński

Wiceprezes Zarządu

Szymon Krzempek

Wiceprezes Zarządu

Centrala DGE

Sandra Romanowska

Menadżer Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Renata Adamska

Koordynator ds. HR

Centrala DGE

Sylwia Dziekońska

Asystent Zarządu

Centrala DGE

Piotr Mostowski

Audytor Energetyczny, Specjalista ds. Efektywności Energetycznej

Centrala DGE

Krzysztof Brożyna

Specjalista Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Dawid Szpakowicz

Specjalista Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Anna Lipińska

Asystent Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Anna Masny

Specjalista Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Mateusz Lomania

Asystent Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Małgorzata Chorowska

Asystent Działu Operacyjnego

Region: Śląski

Jolanta Zawierucha

Menadżer Zespołu

Region: Małopolski, Śląski, Dolnośląski

Mirosław Rychter

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Oddział Katowice

Anna Kucharz

Menadżer Oddziału

Region: Śląski, Małopolski, Podkarpacki

Mariusz Mrózek

Menadżer Oddziału

Region: Dolnośląski, Opolski, Śląski

Izabela Trojanowska

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Katowice

Jolanta Klaczkowska

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Katowice

Klaudia Kuczowolska

Koordynator Działu Wsparcia Sprzedaży

Oddział Katowice

Rafał Baścik

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Oddział Katowice

Jakub Sykucki

Menadżer

Region: Podkarpacki

Miłosz Franczyk

Menadżer

Region: Podkarpacki

Dawid Bryk

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Podkarpacki

Bartłomiej Wrzoskiewicz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Hubert Lęcznar

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Podkarpacki

Oddział Gdynia

Tomasz Krasiński

Menadżer Oddziału

Region: Pomorski, Kujawsko-Pomorski, Mazowiecki

Ewelina Krasińska

Koordynator Działu Operacyjnego

Region: Pomorski

Tomasz Kubacki

Menadżer

Region: Pomorski

Łukasz Falkiewicz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Paweł Napierała

Menadżer

Region: Kujawsko-Pomorski

Jacek Kargol

Menadżer

Region: Mazowiecki

Jacek Kęska

Menadżer

Region: Mazowiecki

Artur Chełminiak

Menadżer

Region: Wielkopolski

Milena Chojnacka

Asystent Działu Operacyjnego

Region: Pomorski

Natalia Sikorska-Otręba

Asystent Działu Operacyjnego

Region: Pomorski

Rafał Orłowski

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Ewelina Szczepanik

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Łukasz Daniliszyn

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Artur Wacewicz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Michał Nowak

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Piotr Borczakowski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Oddział Bytom

Dorota Matuszczyk

Menadżer Oddziału

Region: Śląski, Małopolski

Marcin Legwand

Menadżer

Region: Śląski

Piotr Bieliński

Menadżer

Region: Śląski

Magdalena Tatara

Asystent Działu Operacyjnego

Region: Śląski

Alicja Zapart

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Region: Śląski

Przemysław Szaton

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Daniel Surowiec

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Rafał Szaton

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Grzegorz Kępka

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Oddział Wrocław

Jakub Wolski

Menadżer Oddziału

Region: Dolnośląski

Aleksandra Tchoryk

Menadżer

Region: Dolnośląski

Paweł Aksamit

Menadżer

Region: Dolnośląski

Jarosław Bernacki

Menadżer

Region: Dolnośląski

Krzysztof Ostrowski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Lubuski

Patryk Wróblewski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Kewin Lep

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Rafał Gurlaga

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Jakub Matkowski

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Region: Dolnośląski

Paulina Wysoczańska

Asystent Działu Operacyjnego

Region: Dolnośląski

Paweł Szarpak

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Region: Dolnośląski

Paweł Sędzimir

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Przemysław Rutkowski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Wielkopolski

Alina Piętak

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Jacek Ihnatowicz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Wielkopolski

Grażyna Piechowiak

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Wielkopolski

Oddział Bielsko-Biała

Szymon Krzempek

Menadżer Oddziału

Region: Śląski, Małopolski, Mazowiecki

Magdalena Niemiec

Asystent Menadżera Oddziału

Oddział Bielsko Biała

Monika Steuer-Kściuczyk

Asystent Zarządu

Oddział Bielsko-Biała

Paweł Kumorek

Menadżer Zespołu

Oddział Bielsko Biała

Bartłomiej Kamiński

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Patrycja Pawelec

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Klaudia Okolus

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Adrian Daniluk

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Sebastian Jatta

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Weronika Dudek

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Agnieszka Kuźnik

Menadżer Zespołu

Region: Małopolski, Śląski, Mazowiecki

Andrzej Krzemieński

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Witold Gatnar

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Aleksandra Brożek

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Bielsko-Biała

Klaudia Świerczek

Koordynator Działu Operacyjnego

Oddział Bielsko-Biała

Monika Świderek

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Bielsko-Biała

Natalia Pasek

Asystent Działu Operacyjnego

Oddział Bielsko-Biała

Katarzyna Kwiecień

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Oddział Bielsko-Biała

Marta Złoty

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Oddział Bielsko Biała

Jadwiga Kopytko

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Oddział Bielsko-Biała

Karol Grzybowski

Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Oddział Bielsko-Biała

Laura Krysta

Koordynator ds. Obsługi Klienta Biznesowego, Marketing

Oddział Bielsko-Biała

To ważne, z kim współpracujesz – sprawdź nas!

Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać.

Właściciele firmy przedstawili propozycję obniżenia kosztów energii i paliwa gazowego. Przeprowadzili rzetelną analizę obecnie ponoszonych przez naszą Gminę kosztów. Efektem wzajemnej współpracy są podpisane umowy na sprzedaż paliwa gazowego oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Powyższe działania przyczyniły się do obniżenia naszych kosztów o 32 000 zł w skali 1 roku.

Na początku mieliśmy wątpliwości, czy proponowane zyski z wyliczeń są realne. Zaufaliśmy firmie DGE oraz przedstawicielowi firmy i dzięki temu udało nam się zoptymalizować koszty zakupu energii oraz obniżyć koszty dystrybucji energii aż o 49%. Dla nas są to oszczędności rzędu 2 tys. zł miesięcznie, które możemy przeznaczyć na inne cele związane z funkcjonowaniem domu opieki.

Nasi partnerzy

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version