Zarząd

Artur Matuszczyk

Prezes Zarządu

Tomasz Krasiński

Wiceprezes Zarządu

Szymon Krzempek

Wiceprezes Zarządu

Centrala DGE

Arkadiusz Ciechanowski

Dyrektor Operacyjny

Centrala DGE

Dawid Szpakowicz

Menadżer Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Renata Adamska

Koordynator ds. HR

Centrala DGE

Sylwia Dziekońska

Koordynator Biur Zarządu

Centrala DGE

Krzysztof Brożyna

Specjalista Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Anna Masny

Specjalista Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Joanna Ziętara

Specjalista Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Marta Kołodziej

Asystent Administracji

Centrala DGE

Anna Lipińska

Asystent Działu Operacyjnego

Centrala DGE

Piotr Mostowski

Audytor Energetyczny, Specjalista ds. Efektywności Energetycznej

Centrala DGE

Oddział Bielsko-Biała

Szymon Krzempek

Dyrektor Administracyjno-Operacyjny

Region: Śląsk, Małopolska, Mazowsze

Magdalena Niemiec

Asystent Zarządu

Oddział Bielsko Biała

Patrycja Pawelec

Dyrektor Makroregionu

Region: Śląsk

Paweł Kumorek

Menadżer Regionu

Region: Śląsk

Bartłomiej Kamiński

Menadżer Zespołu

Region: Śląsk

Aleksandra Brożek

Menadżer Zespołu

Region: Śląsk

Adrian Daniluk

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Agnieszka Mołek

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Małopolska, Śląsk, Mazowsze

Klaudia Okolus

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Sebastian Jatta

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Piotr Targosz

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Witold Gatnar

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Tomasz Grzesiek

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Adrian Kulig

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Mirosław Chojna

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Jacek Herok

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Tomasz Szymecki

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Małopolska

Piotr Styczyński

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Daniel Kubica

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Natalia Wisełka

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Kamil Witosz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Krzysztof Szostok

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Klaudia Świerczek

Koordynator Działu Operacyjnego

Oddział Bielsko-Biała

Monika Świderek

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Bielsko-Biała

Natalia Kucia

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Bielsko-Biała

Aneta Nowak

Asystent ds. Wprowadzania Danych

Oddział Bielsko-Biała

Tomasz Paszek

Specjalista ds. Technicznych

Oddział Bielsko-Biała

Laura Krysta

Koordynator ds. marketingu

Oddział Bielsko-Biała

Anna Drąg

Specjalista ds. marketingu

Oddział Bielsko-Biała

Oddział Gdynia

Tomasz Krasiński

Dyrektor Struktury

Region: Pomorski, Kujawsko-Pomorski, Mazowiecki

Tomasz Kubacki

Dyrektor Makroregionu

Region: Pomorski

Paweł Napierała

Menadżer Regionu

Region: Kujawsko-Pomorski

Rafał Orłowski

Menadżer Zespołu

Region: Pomorski

Szymon Zięba

Dyrektor Makroregionu

Region: Pomorski

Artur Chełminiak

Menadżer Zespołu

Region: Kujawsko-Pomorski

Tomasz Gołuchowski

Menadżer Zespołu

Region: Pomorski

Agnieszka Gawryjołek

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Monika Pomorska-Reetz

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Piotr Pietrzycki

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Kujawsko-Pomorski

Aneta Meirowska

Menadżer

Region: Warmińsko-Mazurski

Łukasz Daniliszyn

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Piotr Borczakowski

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Klaudia Gomółka

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Natalia Zięba

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Sebastian Jarząbek

Menadżer Zespołu

Region: Pomorski

Aleksandra Witoszyńska

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Karol Piworowicz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Maciej Klamra

Menadżer

Region: Kujawsko-Pomorski

Mateusz Budziejko

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Kujawsko-Pomorski

Piotr Topolewski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Kujawsko-Pomorski

Norbert Dembski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Bartosz Wachnik

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Agnieszka Bocian-Kiełbasińska

Menadżer

Region: Pomorski

Tomasz Jabłonowski

Doradca Klienta Biznesowego

Oddział Gdynia

Paweł Sobera

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Dariusz Stolz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Patrycja Baran

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Aneta Jankun

Menadżer

Region: Pomorski

Marcin Majewski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Kujawsko-Pomorski

Grzegorz Kuszyk

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Krzysztof Thrun

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Dariusz Mokszański

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Damian Rybczyński

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Mazowiecki

Milena Rutkowska

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Beata Górka

Menadżer

Region: Mazowiecki

Krzysztof Dudek

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Bożena Zaboklicka

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Piotr Spirydowicz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Kujawsko-Pomorski

Artur Sitek

Menadżer

Region: Mazowiecki

Sabrina Kowalska

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Kujawsko-Pomorski

Piotr Kołodziejczyk

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Warmińsko-Mazurski

Tomasz Czerniakowski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Jarosław Rawski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Mazowiecki

Tomasz Jukiel

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Pomorski

Ewelina Krasińska

Koordynator Działu Operacyjnego

Oddział Gdynia

Jakub Kozłowski

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Gdynia

Aleksandra Szrama

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Gdynia

Milena Chojnacka

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Gdynia

Natalia Sikorska-Otręba

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Gdynia

Oddział Tarnowskie Góry

Dorota Matuszczyk

Dyrektor Makroregionu

Region: Śląski, Małopolski

Anna Kucharz

Menadżer Zespołu

Region: Śląski, Małopolski, Podkarpacki

Mariusz Mrózek

Menadżer Zespołu

Region: Dolnośląski, Opolski, Śląski

Przemysław Szaton

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Rafał Szaton

Menadżer Zespołu

Region: Śląski

Agnieszka Pilśniak

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Jolanta Zawierucha

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Małopolski, Śląski, Dolnośląski

Jacek Pilich

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Krystian Wójcik

Ekspert ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Klaudia Kuczowolska

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Krzysztof Wojtera

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Anna Szczygłowska

Starszy Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Łukasz Grzyb

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Anna Zawierucha

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Wojciech Pietrzak

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Ewa Andruszczak

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Opolski

Tomasz Kruk

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Opolski

Jarosław Jankowski

Menadżer Zespołu

Region: Śląski

Marcin Brzęczek

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląski

Michał Tobiczyk

Menadżer

Region: Śląski

Klaudiusz Pilarz

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Śląsk

Izabela Trojanowska

Koordynator Działu Operacyjnego

Oddział Tarnowskie Góry

Jolanta Klaczkowska

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Tarnowskie Góry

Marzena Szaton

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Tarnowskie Góry

Magdalena Szaton

Asystent Działu Operacyjnego

Oddział Tarnowskie Góry

Rafał Baścik

Asystent Menadżera

Oddział Tarnowskie Góry

Agata Zawadzka

Asystent Działu Operacyjnego

Oddział Tarnowskie Góry

Oddział Wrocław

Jakub Wolski

Menadżer Regionu

Region: Dolnośląski

Paweł Aksamit

Menadżer Zespołu

Region: Dolnośląski

Jarosław Bernacki

Menadżer Zespołu

Region: Dolnośląski

Tomasz Szwedyk

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Michał Kumpicki

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Maciej Warowny

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Tomasz Księski

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Arkadiusz Radek

Menadżer

Region: Dolnośląski

Aleksandra Lipin

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Damian Pikuła

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Damian Mierzwa

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Klaudia Aksamit-Jarząb

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Łukasz Jarząb

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Patryk Barański

Doradca Klienta Biznesowego

Region: Dolnośląski

Marta Wybraniec

Koordynator Działu Operacyjnego

Oddział Wrocław

Jakub Lachowicz

Specjalista Działu Operacyjnego

Oddział Wrocław

Ewa Knysak

Asystent Działu Operacyjnego

Oddział Wrocław

 

 

Chcesz dowiedzieć się, 
w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie 
w optymalizacji kosztów dystrybucji? 
Skontaktuj się z nami!

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version