Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadzają nowe wsparcie dla prosumentów. Od 17 czerwca 2024 r. ruszył nabór wniosków do programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, z którego osoby indywidualne będą mogły uzyskać do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.

Pierwsza edycja programu

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy realizowali inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej po 30 czerwca 2023 r. Dotacje wyniosą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania środków), a jego pula wynosi 50 mln zł.

Budżet całego programu

Całościowy budżet programu, który obejmuje lata 2024-2029, to 400 mln zł. Celem programu jest wspieranie energetyki prosumenckiej jako kluczowego elementu transformacji energetycznej w Polsce. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym zużyciu energii oraz podniesienie świadomości Polaków na temat opłacalności produkcji energii na własne potrzeby i konieczności zwiększenia autokonsumpcji.
Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka podkreśla, że program ten ma również potencjał do rozwoju polskich firm w obszarze mikroinstalacji wiatrowych oraz do wykorzystania badań naukowych w zakresie OZE przez środowiska akademickie. Przewiduje się, że realizacja programu do 2029 roku pozwoli na redukcję emisji CO2 o 35 000 Mg CO2 rocznie.

Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak przypomina, że efektywność produkcji energii z wiatru zależy od lokalizacji turbin wiatrowych, a najlepsze warunki są w północnym pasie kraju. Informacje na temat programu, w tym mapy wietrzności oraz szczegóły dotyczące planowania inwestycji, są dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane

Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 kW do 20 kW, z dofinansowaniem 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie magazynów energii o minimalnej pojemności 2 kWh wyniesie do 6 tys. zł/1 kWh. Konstrukcja małej turbiny wiatrowej nie może przekraczać 30 m wysokości.

Finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM).

Czytaj także

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version