Jeśli Twoja firma zużyła w 2023 r. nie więcej niż 90% wolumenu energii niż w latach poprzednich, możesz kwalifikować się do otrzymania w tym roku upustu w wysokości 10% wartości zakupu energii z 2023 r.!

Komu przysługuje upust i jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. upust przysługuje niektórym odbiorcom uprawnionym wymienionym w tej ustawie, czyli:

  • mikroprzedsiębiorcom, a także małym i średnim przedsiębiorcom na potrzeby podstawowej działalności,
  • rolnikom prowadzącym działalność jako osoby fizyczne, którzy nie są odbiorcami uprawnionymi (według Ustawy z 7 października 2022 r.) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dotyczy to tych odbiorców, którzy w 2023 r. w danym punkcie poboru energii nie przekroczyli 90% średniego rocznego wolumenu zużycia energii elektrycznej w okresie pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia 2022 r. 

Zasady kwalifikacji do upustów ustalane są oddzielnie dla każdego punktu poboru energii.

Jaka jest wartość upustu?

W przypadku firm wielkość upustu wyniesie 10% kwoty rozliczenia sprzedaży energii netto (na fakturze występuje jako „energia czynna” lub „sprzedaż energii elektrycznej”) w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (czyli z okresu 1 roku kalendarzowego).

Kiedy przysługuje upust?

Głównym kryterium przyznania upustu dla przedsiębiorstw są dane pomiarowe zużycia energii w MWh w danym punkcie poboru w okresie 1 stycznia 2018 r.–31 grudnia 2023 r. Jeśli odbiorca uprawniony nie pobierał energii w tym okresie, podstawą wyliczenia średniego rocznego zużycia będzie:

  • poziom zużycia prądu od momentu rozpoczęcia nabywania energii do 31 grudnia 2022 r. przeliczony proporcjonalnie dla całego wspomnianego zakresu czasowego,
  • zużycie deklarowane przez odbiorcę w umowie sprzedaży, jeśli została ona zawarta po 31 grudnia 2022 r.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania skontaktuj się z naszymi doradcami. 

Czytaj także

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w szklarni?

Ogrzewanie i oświetlenie szklarni to elementy bez których uprawa nie byłaby możliwa. Ponieważ ceny prądu, gazu i paliw rosną, przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania rozwiązań, które przyczynią się do obniżenia rachunków za media.

13.12.2023

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version