Czym jest opłata dystrybucyjna energii?

Faktury za prąd należą do grupy dokumentów, których rozszyfrowanie sprawia Nam nie lada trud. Często są dla Nas niezrozumiałe i nieczytelne, a przecież dobrze wiedzieć, za co płacimy i czy możemy mieć wpływ na wysokość opłat.

Faktura składa się z wielu elementów i opłat. W poniższym tekście odpowiemy na pytania związane z kosztami dystrybucyjnymi. 


Co to jest usługa dystrybucji?

Dystrybucja energii elektrycznej to inaczej rozpowszechnianie (przesył) energii elektrycznej do klienta końcowego za pomocą linii niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia. 


Czym jest opłata dystrybucyjna energii?

Koszty, które pobiera OSD związane są między innymi z utrzymaniem sieci przesyłowych, zapewnieniem ciągłych dostaw energii czy rozwijaniem rynku energetycznego w Polsce. 

 

Za co faktycznie płacę?

  • Opłata jakościowa – to koszt utrzymania jakości dostawy (wysokość ustala PSE SA).
  • Opłata sieciowa zmienna – pokrywa koszty przesyłu energii za pomocą sieci oraz pokrywa koszty budowy i remonty sieci wysokiego i średniego napięcia.
  • Opłata sieciowa stała – opłata za utrzymanie urządzeń energetycznych i sieci.
  • Opłata abonamentowa – jest ustalana przez dystrybutora energii, wiąże się z kosztem odczytów i kontroli układów pomiarowych.
  • Opłata przejściowa – opłata, która rekompensuje elektrowni ewentualne starty związane z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych (KDT), wyznacza ją URE.
  • Opłata OZE – to opłata, która przyczynia się do zapewnienia dostępności energii z Odnawialnych Źródeł Energii; zależy od ilości zużytej energii.
  • Opłata kogeneracyjna – przeznaczana na rozwój kogeneracji, a więc jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.
  • Opłata mocowa – odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego 

 
Czy mam wpływ na jej wysokość?

Konstrukcja rynku energii nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne. Odpowiednio dobrane parametry, po wcześniejszej analizie profilu dystrybucyjnego, pozwalają zaoszczędzić do 30 – 40 % kosztów.

Jako Eksperci energetyczni gwarantujemy Państwu rzetelne podejście do optymalizacji dystrybucji energii i gazu oraz fachowe doradztwo. W ramach usługi analizujemy dobór taryfy dystrybucyjnej oraz sprzedażowej, dopasowanie do potrzeb mocy umownej, kompensację energii biernej

 

Autor: Laura Krysta, Koordynator ds. Obsługi Klienta

 

Czytaj także

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version